Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-21 Stoppdatum 2004-09-21
Mängd (ton): 24,01 Kostnad totalt: 12389
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: