Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-26 Stoppdatum 2005-09-26
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 13550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: