Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-03 Stoppdatum 2006-10-03
Mängd (ton): 24,96 Kostnad totalt: 14152
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: