Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-16 Stoppdatum 2007-10-17
Mängd (ton): 31,01 Kostnad totalt: 19899
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: