Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-09 Stoppdatum 2008-10-16
Mängd (ton): 31,00 Kostnad totalt: 22537
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: