Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-14 Stoppdatum 1996-09-14
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: