Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-14 Stoppdatum 1998-10-14
Mängd (ton): 30,70 Kostnad totalt: 13107
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: