Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-11-27 Stoppdatum 1991-11-27
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: