Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-12 Stoppdatum 1999-09-12
Mängd (ton): 31,63 Kostnad totalt: 14136
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: