Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-16 Stoppdatum 2001-08-16
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 14965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: