Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-03 Stoppdatum 2003-09-03
Mängd (ton): 27,99 Kostnad totalt: 15480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: