Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-30 Stoppdatum 2006-09-30
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 17010
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: