Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-16 Stoppdatum 2009-09-16
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 19924
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: