Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-10-15 Stoppdatum 1985-10-15
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: