Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-09-27 Stoppdatum 1986-09-27
Mängd (ton): 96,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: