Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-09-01 Stoppdatum 1988-09-01
Mängd (ton): 79,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: