Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄTTESJÖN, 527 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-19 Stoppdatum 2010-11-19
Mängd (ton): 36,17 Kostnad totalt: 29558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: