Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB012, 528 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-30 Stoppdatum 2009-09-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3472
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: