Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 1981
Startdatum: 1981-07-01 Stoppdatum 1981-07-01
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 42,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: