Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 1979
Startdatum: 1979-03-24 Stoppdatum 1979-03-25
Mängd (ton): 23,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 42,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: