Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 1980
Startdatum: 1980-02-15 Stoppdatum 1980-02-15
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 42,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: