Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-08 Stoppdatum 2000-08-08
Mängd (ton): 51,32 Kostnad totalt: 22492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: