Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-12 Stoppdatum 2001-08-12
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 23249
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: