Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-23 Stoppdatum 2002-07-23
Mängd (ton): 49,99 Kostnad totalt: 24062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: