Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-30 Stoppdatum 2003-07-30
Mängd (ton): 50,13 Kostnad totalt: 26094
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: