Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-12 Stoppdatum 2004-08-12
Mängd (ton): 50,09 Kostnad totalt: 26745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: