Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-23 Stoppdatum 2005-08-24
Mängd (ton): 49,46 Kostnad totalt: 26312
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: