Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-27 Stoppdatum 2010-10-27
Mängd (ton): 44,99 Kostnad totalt: 35994
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: