Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-07 Stoppdatum 2008-10-07
Mängd (ton): 44,99 Kostnad totalt: 31901
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: