Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-25 Stoppdatum 2009-09-25
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 37370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: