Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-10-27 Stoppdatum 1990-10-27
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: