Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-23 Stoppdatum 2002-08-23
Mängd (ton): 27,11 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: