Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-10-05 Stoppdatum 1992-10-05
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: