Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-17 Stoppdatum 1999-08-17
Mängd (ton): 52,40 Kostnad totalt: 35329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: