Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-23 Stoppdatum 2001-08-23
Mängd (ton): 50,92 Kostnad totalt: 38088
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: