Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-23 Stoppdatum 2003-09-23
Mängd (ton): 53,92 Kostnad totalt: 40430
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: