Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-10 Stoppdatum 2005-09-10
Mängd (ton): 52,73 Kostnad totalt: 44240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: