Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-08 Stoppdatum 2007-09-08
Mängd (ton): 23,39 Kostnad totalt: 22875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: