Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-19 Stoppdatum 2009-09-19
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 15833
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: