Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-26 Stoppdatum 2000-11-26
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7026
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: