Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-17 Stoppdatum 2001-10-17
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9440
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: