Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-26 Stoppdatum 2002-09-26
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 12019
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: