Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-07 Stoppdatum 2003-09-07
Mängd (ton): 5,26 Kostnad totalt: 6417
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: