Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-22 Stoppdatum 2005-09-22
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 6772
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: