Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-02
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 6541
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: