Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-22 Stoppdatum 2001-08-22
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: