Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-22 Stoppdatum 2010-09-22
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: