Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA MÖRKEN, 567 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-23 Stoppdatum 2008-09-23
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1002
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: