Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-18 Stoppdatum 1998-09-18
Mängd (ton): 2,61 Kostnad totalt: 1722
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: