Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-10 Stoppdatum 2000-12-14
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 1373
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: